ماشین ها

برای کسانی که علاقه مند به دانستن در این زمینه ی شیرین هستند.

چرخ و محور

۱-چرخ و محور:

چرخ و محور،چرخی است که به مرکز آن يک ميله وصل شده است .با چرخاندن چرخ، ميله نيز می چرخد. فرمان اتومبيل،آچار، پيچ گوشتی،وردنه،مداد تراش روميزی،چرخ چاه، چرخ گوشت دستی و.....نمونه هايی از ماشين چرخ و محور می باشند.

 

۲-انواع چرخ و محور:

چرخ و محور براساس اندازه ی بازوی محرک و بازوی مقاوم به دو دسته ی کلی تقسيم می شود:

  •   در چرخ و محور اگر نيروی محرک را به چرخ و نيروی مقاوم را به محور وارد کنند ،در اين حالت چرخ و محور از طريق افزايش نيرو به ما کمک می کند؛زيرا بازوی محرک(شعاع چرخrE=) از بازوی مقاوم(شعاع محورrR=)بزرگتر خواهد شد و مزيّت مکانيکی آن از 1 بيشتر است.  مانند چرخ چاه،مداد تراش روميزی و فرمان

 

 

  •    در چرخ و محور اگر نيروی مقاوم را به چرخ و نيروی محرک را به محور وارد کنند، در اين حالت چرخ و محور از طريق افزايش مسافت اثر نيرو به ما کمک می کند؛زيرا بازوی مقاوم (شعاع چرخ= rR) از بازوی محرک (شعاع محور=rE) بزرگتر خواهد شد و مزيت مکانيکی آن از 1 کمتر است.مانند وردنه, غلتک آسفالت صاف کن و....

۳-فرمول چرخ و محور:

در چرخ و محور بين شعاع يا قطر چرخ و شعاع و يا قطر محور و نيرو هايي که به چرخ و محور وارد می شود،رابطه ی زير بر قرار است.در صورت صرف نظر از اصطکاک:

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۱۸ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط راضیه لرنی و دوستان  |