ماشین ها

برای کسانی که علاقه مند به دانستن در این زمینه ی شیرین هستند.

ماشین مرکب و ماشین پیچیده

۱-ماشین مرکب: 

از چند ماشين ساده ماشين مرکّب به وجود می آيد.مانند:انبر قفلی،چرخ گوشت دستی،قرقره ی مرکّب و......

 

 

 

۲-ماشين پيچيده:

از چند ماشين مرکّب ،يک ماشين پيچيده ايجاد می شود مانند دوچرخه،خودرو و روبات.

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۱۸ساعت ۲۰ بعد از ظهر  توسط راضیه لرنی و دوستان  |